Leren zeilen - wedstrijdzeiler

Overzicht

Alle pagina's tot nu toe gingen over goed leren zeilen; bij het wedstrijdzeilen gaat het om snel zeilen. De wedstrijd begint met de start en dat is ook het eerste deel van de theorie. Daarna worden de regels behandeld want in een wedstrijd gelden andere regels van het BPR wat op de vorige pagina's staat.

Alle onderstaande informatie is gebaseerd op de regels voor het wedstrijdzeilen 2021-2024. Op de website van het Watersportverbond kan je deze regels downloaden of bestellen.

Hoe werkt een wedstrijd?

In een wedstrijd vaar je met alle boten tegelijk dezelfde route van start tot finish. De boot die als eerste over de finish vaart, wint de wedstrijd.

De baan

De route die je moet varen, kan iedere wedstrijd anders zijn. Deze route (baan) wordt altijd aangegeven in de wedstrijdbepalingen, die je vóór een wedstrijd kan doorlezen. De baan bestaat altijd uit verschillende boeien die in de juiste volgorde moeten worden gerond. Dit begint bij de boeien van de startlijn - daarna tegen de wind in naar boei 1 enzovoort richting de finish. Meestal moet je boeien bakboord ronden; dit houdt in dat je de boei aan de bakboordzijde (linkerkant) van jouw boot moet houden tijdens het ronden. Een voorbeeld van een baan vind je in de afbeelding hiernaast.

Banenkaart Start Finish 1 2 3 4 Start - 1 - 2 - 3 - 2 - 3 - 4 - finish

Score

Boten scoren punten gelijk aan de finishpositie van die wedstrijd. Op een wedstrijddag vaar je meestal meerdere wedstrijdjes en alle resultaten worden bij elkaar opgeteld. De boot die in totaal de laagste score heeft, wint het toernooi.

Startprocedure

Bij de start gaat het erom om precies op het juiste moment en op de beste positie met zoveel mogelijk snelheid over de lijn te gaan. Hier komt vooral veel praktijkervaring bij kijken, maar de startprocedure is ook al ingewikkeld genoeg. De startprocedure voor wedstrijdzeilen gaat als volgt:

5 minuten

Op vijf minuten voor de start gaat de klassenvlag omhoog.

4 minuten

Op vier minuten voor de start gaat de P-vlag omhoog.

1 minuut

Op één minuut voor de start gaat de P-vlag naar beneden.

Start

Op de startsignaal gaat de klassenvlag weer naar beneden.

Startprocedure wedstrijdzeilen Klassenvlag Laat de prodecure zien 5 minuten 4 minuten 1 minuut Start!

Terugroepen (te vroeg gestart)

Als er een boot (of meerdere boten) te vroeg zijn gestart, worden deze teruggeroepen. Dit gebeurd door toeters en vlaggen op het startschip. Er zijn twee typen terugroepen; individueel of algemeen:

Seinvlag X
Seinvlag X

Bij een individuele terugroep heeft het comité alle boten gezien die over de lijn zijn. De X vlag gaat omhoog met één toeter. Er wordt niet gezegd wie er te vroeg zijn, dus jij moet als zeiler zelf bedenken of jij dat zou kunnen zijn. Als je te vroeg bent gestart krijg je een straf (zie hieronder). Als alle te vroeg gestarte boten terug zijn gegaan, wordt de X vlag weggehaald.

Eerste vervangwimpel

Een algemene terugroep wordt gebruikt als het comité niet alle te vroeg gestarte boten heeft kunnen zien. Dan wordt de vervangingswimpel gehesen met twee toeters. Iedereen moet terug en er wordt even later een nieuwe startprocedure gestart.

Voorbereidingsseinen

Tot nu toe gaan we er vanuit dat bij 4 en 1 minuut de P vlag wordt gebruikt als voorbereidingssein. Er kunnen echter nog andere vlaggen worden gebruikt. Het voorbereidingssein bepaald de straf als je te vroeg bent gestart. Bekijk hieronder de verschillende straffen:

Seinvlag P

De P vlag wordt het meest gebruikt in wedstrijden. Als je óp het startsignaal aan de baanzijde van de startlijn ligt, moet je terug naar de pre-startzijde van de lijn voordat je aan de wedstrijd mag beginnen. Doe je dit niet, dan wordt je gedisqualificeerd.

Seinvlag I

Als je gedurende de laatste minuut over de lijn gaat, moet je buiten de startlijn om (om de pin-end of startschip) weer terug naar de pre-start zijde. Doe je dit niet, dan wordt je gedisqualificeerd.

Seinvlag U

Als je je gedurende de laatste minuut aan de baanzijde van de startlijn bevindt, wordt je meteen gedisqualificeerd. Deze fout kan je dus niet meer herstellen.

Zwarte vlag

Hier geldt hetzelfde als bij de U vlag, dus als je je gedurende de laatste minuut aan de baanzijde van de startlijn bevindt, wordt je meteen gedisqualificeerd. Deze fout kan je dus niet meer herstellen.

Toevoeging is dat je bij een algemene terugroep ook de volgende start niet meer mag mee doen. Wie dit zijn wordt op een bord bij het startschip aangegeven.

Seinvlag Y

De Z vlag wordt eigenlijk nooit gebruikt maar voor de volledigheid toch de uitleg:

Als je gedurende de laatste minuut over de lijn gaat, mag je gewoon de wedstrijd doorvaren maar wordt er op jouw resultaat een 20% scorestraf toegekend.

Baanzijde en pre-startzijde pre-start zijde baan zijde startschip pin-end

Vlaggen

Behalve bovenstaande vlaggen voor de startprocedure zijn er nog meer vlaggen belangrijk in een wedstrijd. Voor alle onderstaande vlaggen geldt dat behalve deze vlaggen, er ook nog de klassenvlag(gen) onder kan hangen. Dan geldt het sein alleen voor de desbetreffende klasse(n).

Uitstel

De onderscheidingswimpel (OW) geeft aan dat de volgende start van een wedstrijd wordt uitgesteld. Hoe precies ligt aan de vlaggen die bij de wimpel hangen:

Onderscheidingswimpel OW
Onderscheidingswimpel OW

Een OW zonder andere vlag betekent uitgesteld voor onbepaalde tijd.

Onderscheidingswimpel boven H OW boven H

Een OW met vlag H eronder is uitstel met verdere seinen aan de wal. Dit wordt vaak gebruikt als het lunchtijd is.

Onderscheidingswimpel boven A OW boven A

Vlag A onder de OW betekent geen wedstrijden meer vandaag.

Onderscheidingswimpel boven cijferwimpel OW boven cijfer

Een cijferwimpel onder de OW stelt de wedstrijden uit voor een aantal uur vanaf de originele starttijd. Cijferwimpel 1 is 1 uur uitstel enzovoort.

Overige vlaggen

Onderstaand de drie laatste, maar zeker niet onbelangrijke vlaggen:

Seinvlag N N

Als eerste vlag N: het afbreeksein. Deze vlag betekent dat de huidige wedstrijd wordt afgebroken. Deze vlag kan getoond worden in combinatie met de H of A vlag. Dan geldt dezelfde toevoeging als bij het uitstelsein; terug naar de kant of geen wedstrijden meer.

Seinvlag N N
Seinvlag S S

De S vlag is de vlag die een baan afkorting aan geeft. Deze vlag wordt altijd gehesen bij een boei en de finish verplaatst dan naar de lijn tussen die boei en deze vlag.

Seinvlag S S
Seinvlag L L

Dit is de mededeling vlag. Als deze vlag op de kant wordt gehesen, betekent dit dat er een mededeling is opgehangen. Indien deze vlag op het water wordt getoond, kan dit twee dingen betekenen. Het schip gaat verplaatsen en de vlag betekent 'volg mij'', of zal er een mededeling vanaf het schip worden gedaan; zorg in dat geval dat je op luisterafstand van het schip blijft.

Seinvlag L L

Regels voor Wedstrijdzeilen

Tijdens wedstrijden gelden andere regels dan normaal. Hiervoor gelden internationaal overal dezelfde regels: de Regels voor Wedstrijdzeilen (in het Engels Racing Rules of Sailing). Deze worden iedere vier jaar vastgesteld en de laatste versie is geldig van 2021 tot 2024. De volledige versie kan je downloaden via de website van het Watersportverbond. Omdat dit allemaal veel en soms lastige tekst is, volgt hier een zo duidelijk mogelijke samenvatting.

Tijdens het zeilen zijn er zes regels echt belangrijk, deze staan hieronder uitgelegd. Wil je het volledige overzicht van de regels? Kijk dan op deze speciale pagina of klik onderaan op de knop.

Regel 10 - Boten die over stuurboord boeg varen moeten vrij blijven van boten over bakboord boeg.

Regel 11 - Als boten over dezelfde boeg varen MET overlap, moet de loefwaartse boot vrij blijven van de lijwaartse boot.

Regel 12 - Als boten over dezelfde boeg varen ZONDER overlap, moet de achterliggende boot vrij blijven van de voorliggende boot.

Regel 18 - Tussen boten MET overlap bij een boei, moet de buitenste boot ruimte moet geven aan de binnenste boot (18.2 a)

Als je géén overlap hebt, mag je als achterliggende boot niet aan de binnenkant voorbij de voorliggende boot varen (18.2 b).

Deze regels gelden in de zone bij een boei. Dit is het gebied van drie romplengtes rondom een boei.

18.2 (a) 18.2 (b)

Regel 31 - Tijdens een wedstrijd mag je de boeien van de baan, start of finish niet raken.

Regel 44 - Als je een overtreding hebt gemaakt, moet je twee strafrondjes draaien. Een rondjes bestaat minimaal uit een overstag én een gijp.

Als je een boei hebt geraakt (regel 31), hoef je maar één strafrondje te draaien

Protest

Als jij vind dat een andere boot een regel heeft overtreden, dan kan je een protest indienen. Dit bestaat uit 4 stappen: