Regels voor het wedstrijdzeilen

Regels voor Wedstrijdzeilen

Tijdens wedstrijden gelden andere regels dan normaal. Hiervoor gelden internationaal overal dezelfde regels: de Regels voor Wedstrijdzeilen (in het Engels Racing Rules of Sailing). Deze worden iedere vier jaar vastgesteld en de laatste versie is geldig van 2021 tot 2024. De volledige versie kan je downloaden via de website van het Watersportverbond. Omdat dit allemaal veel en soms lastige tekst is, volgt hier een zo duidelijk mogelijke samenvatting.

De Regels voor Wedstrijdzeilen zijn opgedeeld in 7 delen, waarvan deel 2 (Wanneer boten elkaar tegenkomen) het belangrijkst is. Op deze pagina wordt dan ook vooral ingegaan op dit tweede deel, maar de andere delen worden toch voor de volledigheid even kort behandeld.

Definities

In de regels voor wedstrijdzeilen worden vaak bepaalde begrippen gebruikt zoals vrij blijven Een boot blijft vrij van een boot met voorrang als de boot met voorrang zijn huidige koers kan blijven zeilen.
Als de boten overlap hebben, moet de boot met voorrang ook van koers kunnen veranderen zonder de vrij-blijvende boot direct te raken.
of juiste koers De koers die een boot zou varen om de baan zo snel mogelijk te zeilen en te finishen, in de afwezigheid van andere boten. Een boot heeft geen juiste koers vóór zijn startsein. . Deze begrippen staan in de regels uitgebreid uitgelegd in de definities.

Op deze pagina worden definities oranje onderstreept, als je je muis erop houdt, krijg je de definitie te zien. Een overzicht van alle definities via onderstaande knop.

Definities regels voor Wedstrijdzeilen

Sluiten


Vrij blijven - Een boot blijft vrij van een boot met voorrang als de boot met voorrang zijn huidige koers kan blijven zeilen.
Als de boten overlap hebben, moet de boot met voorrang ook van koers kunnen veranderen zonder de vrij-blijvende boot direct te raken.

Juiste koers - De koers die een boot zou varen om de baan zo snel mogelijk te zeilen en te finishen, in de afwezigheid van andere boten. Een boot heeft geen juiste koers vóór zijn startsein.

Overlap - Twee boten hebben overlap als de voorzijde van een boot zich vóór de (lijn dwarsscheeps op de) achterzijde van een andere boot bevindt. Er is ook sprake van overlap als een tussenliggende boot met beide boten een overlap heeft.
Dit geldt alleen tussen boten die over dezelfde boeg liggen. Bij regel 18 (ruimte voor de boei) geldt overlap óók voor boten over verschillende boeg als zij lager dan halve wind varen.

Zone - De zone is het gebied rondom een boei van 3 scheepslentes (van de boot die het dichts bij is). In deze zone gelden veel aanvullende regels.

Merktekenruimte - Merktekenruimte geven houdt in dat de boot met voorrang zijn weg naar en om de boei (zijn juiste koers) moet kunnen varen zonder dat de andere boot hierbij in de weg zit.

Deel 1 - Fundamentele regels

In dit deel worden de echte basisregels beschreven.

Regel 1 – Veiligheid op het water. Een deelnemer moet ten allen tijden mogelijke hulp verlenen aan iedere persoon die in gevaar verkeert.

Regel 2 – Eerlijk zeilen. Zeilen is een sport zonder scheidsrechters (bij grote wedstrijden is soms wel jury, maar ook die zien niet alles). Dat betekent dat jij zelf eerlijk moet zijn in het zeilen. Volg netjes de regels, ook als niemand kijkt en ga ook netjes met elkaar om.

De andere vier regels in dit deel gaan over het aanvaarden van de regels, verantwoordelijkheid en regulaties zoals doping.

Deel 2 - Wanneer boten elkaar tegenkomen

In dit deel wordt beschreven welke regels gelden als boten elkaar tegenkomen op het water. Dit deel bestaat uit 4 hoofdstukken (A – D). Bij deze regels staat niet wie er voorrang heeft, maar wie voorrang moet verlenen (vrij blijven).

Hoofdstuk A - Voorrang

Regel 10 – Boten die over stuurboord boeg varen moeten vrij blijven Een boot blijft vrij van een boot met voorrang als de boot met voorrang zijn huidige koers kan blijven zeilen.
Als de boten overlap hebben, moet de boot met voorrang ook van koers kunnen veranderen zonder de vrij-blijvende boot direct te raken.
van boten over bakboord boeg.

Regel 11 – Als boten over dezelfde boeg varen MET overlap Twee boten hebben overlap als de voorzijde van een boot zich vóór de (lijn dwarsscheeps op de) achterzijde van een andere boot bevindt. Er is ook sprake van overlap als een tussenliggende boot met beide boten een overlap heeft.
Dit geldt alleen tussen boten die over dezelfde boeg liggen. Bij regel 18 (ruimte voor de boei) geldt overlap óók voor boten over verschillende boeg als zij lager dan halve wind varen.
, moet de loefwaartse boot vrij blijven Een boot blijft vrij van een boot met voorrang als de boot met voorrang zijn huidige koers kan blijven zeilen.
Als de boten overlap hebben, moet de boot met voorrang ook van koers kunnen veranderen zonder de vrij-blijvende boot direct te raken.
van de lijwaartse boot.

Regel 12 – Als boten over dezelfde boeg varen ZONDER overlap Twee boten hebben overlap als de voorzijde van een boot zich vóór de (lijn dwarsscheeps op de) achterzijde van een andere boot bevindt. Er is ook sprake van overlap als een tussenliggende boot met beide boten een overlap heeft.
Dit geldt alleen tussen boten die over dezelfde boeg liggen. Bij regel 18 (ruimte voor de boei) geldt overlap óók voor boten over verschillende boeg als zij lager dan halve wind varen.
, moet de achterliggende boot vrij blijven Een boot blijft vrij van een boot met voorrang als de boot met voorrang zijn huidige koers kan blijven zeilen.
Als de boten overlap hebben, moet de boot met voorrang ook van koers kunnen veranderen zonder de vrij-blijvende boot direct te raken.
van de voorliggende boot.

Regel 13 – Tijdens een overstag moet je vrij blijven Een boot blijft vrij van een boot met voorrang als de boot met voorrang zijn huidige koers kan blijven zeilen.
Als de boten overlap hebben, moet de boot met voorrang ook van koers kunnen veranderen zonder de vrij-blijvende boot direct te raken.
van andere boten. Dit geldt vanaf het moment dat je verder bent gedraaid dan in de wind, tot je weer op een aan de windse koers ligt.

Hoofdstuk B - Algemene beperkingen

Regel 14 – Boten moeten ten allen tijden, dus ook als je voorrang hebt, een aanvaring vermijden. Als je voorrang hebt, hoef je dit pas te doen op het moment dat de ander dit niet meer lukt.

Regel 15 – Zodra een boot voorrang verkrijgt (bijvoorbeeld als er overlap Twee boten hebben overlap als de voorzijde van een boot zich vóór de (lijn dwarsscheeps op de) achterzijde van een andere boot bevindt. Er is ook sprake van overlap als een tussenliggende boot met beide boten een overlap heeft.
Dit geldt alleen tussen boten die over dezelfde boeg liggen. Bij regel 18 (ruimte voor de boei) geldt overlap óók voor boten over verschillende boeg als zij lager dan halve wind varen.
ontstaat), moet hij de andere boot tijd en ruimte geven deze voorrang te verlenen.

Regel 16 – Als een boot met voorrang zijn koers wijzigt, moet hij de andere boot tijd en ruimte geven om vrij te blijven (16.1). Als toevoeging hierop (16.2) geldt dat tijdens het opkruisen, een boot over bakboord, niet zijn koers mag wijzigen als een boot over stuurboord hierdoor ook direct zijn koers moet wijzigen.

16.2

Regel 17 – Als er vanaf achteren een overlap Twee boten hebben overlap als de voorzijde van een boot zich vóór de (lijn dwarsscheeps op de) achterzijde van een andere boot bevindt. Er is ook sprake van overlap als een tussenliggende boot met beide boten een overlap heeft.
Dit geldt alleen tussen boten die over dezelfde boeg liggen. Bij regel 18 (ruimte voor de boei) geldt overlap óók voor boten over verschillende boeg als zij lager dan halve wind varen.
ontstaat aan lijzijde van een andere boot over dezelfde boeg, mag je niet boven je juiste koers De koers die een boot zou varen om de baan zo snel mogelijk te zeilen en te finishen, in de afwezigheid van andere boten. Een boot heeft geen juiste koers vóór zijn startsein. varen.

Dit geldt niet als deze situatie is ontstaan doordat de loefwaartste boot overstag is gegaan.

12 1 11, 17 2

Hoofdstuk C - Regels bij merktekens

Dit hoofdstuk beschrijft de regels bij merktekens (boeien). Deze regel is van toepassing op alle boeien behalve die van de startlijn; daar heb je geen recht op ruimte.

Als eerste moet er een definitie worden uitgelegd; de zone. De zone is het gebied rondom een boei van 3 scheepslentes. In deze zone gelden veel aanvullende regels.

Verder gaan we er in onderstaande uitleg altijd vanuit dat boeien bakboord (linksom) worden gerond (zie pijl in afbeelding).

Regel 18.2 (a) – Als boten – op het moment dat ze de zone De zone is het gebied rondom een boei van 3 scheepslentes (van de boot die het dichts bij is). In deze zone gelden veel aanvullende regels. binnenvaren – overlap Twee boten hebben overlap als de voorzijde van een boot zich vóór de (lijn dwarsscheeps op de) achterzijde van een andere boot bevindt. Er is ook sprake van overlap als een tussenliggende boot met beide boten een overlap heeft.
Dit geldt alleen tussen boten die over dezelfde boeg liggen. Bij regel 18 (ruimte voor de boei) geldt overlap óók voor boten over verschillende boeg als zij lager dan halve wind varen.
hebben, moet de buitenste boot ruimte geven Merktekenruimte geven houdt in dat de boot met voorrang zijn weg naar en om de boei (zijn juiste koers) moet kunnen varen zonder dat de andere boot hierbij in de weg zit. aan de binnenste boot.

Regel 18.2 (b) – Als boten – op het moment dat ze de zone De zone is het gebied rondom een boei van 3 scheepslentes (van de boot die het dichts bij is). In deze zone gelden veel aanvullende regels. binnenvaren – géén overlap Twee boten hebben overlap als de voorzijde van een boot zich vóór de (lijn dwarsscheeps op de) achterzijde van een andere boot bevindt. Er is ook sprake van overlap als een tussenliggende boot met beide boten een overlap heeft.
Dit geldt alleen tussen boten die over dezelfde boeg liggen. Bij regel 18 (ruimte voor de boei) geldt overlap óók voor boten over verschillende boeg als zij lager dan halve wind varen.
hebben, moet de achterliggende boot ruimte geven Merktekenruimte geven houdt in dat de boot met voorrang zijn weg naar en om de boei (zijn juiste koers) moet kunnen varen zonder dat de andere boot hierbij in de weg zit. aan de voorste boot. Zelfs als de achterliggende boot later alsnog overlap krijgt (18.2 (c)).

18.2 (a) 18.2 (b)

Regel 18.1 (a) – Regel 18.2 geldt NIET als boten over verschillende boeg liggen tijdens het opkruisen. (Als je over stuurboord de zone binnen vaart, heb je dus geen recht op ruimte – ook al ben je wel de binnenste boot). Er zijn wel situaties waarin je voorrang hebt, zie regel 18.3.
Bij een benedenboei geldt regel 18.2 WEL tussen boten over verschillende boeg. Het kan hier dus voorkomen dat een boot over bakboord, ruimte moet geven voor een boot over stuurboord.

Regel 18.3 – Als een boot in de zone De zone is het gebied rondom een boei van 3 scheepslentes (van de boot die het dichts bij is). In deze zone gelden veel aanvullende regels. overstag gaat van stuurboord naar bakboord, mag hij andere boten – die over bakboord de zone binnen zijn gevaren – niet verplichten hoger te varen dan aan de wind.
Let op: Als regel 18.3 van toepassing is, vervalt regel 18.2. Je hebt dus géén recht op merktekenruimte Merktekenruimte geven houdt in dat de boot met voorrang zijn weg naar en om de boei (zijn juiste koers) moet kunnen varen zonder dat de andere boot hierbij in de weg zit. , maar de loefwaartse boot moet wél vrij blijven Een boot blijft vrij van een boot met voorrang als de boot met voorrang zijn huidige koers kan blijven zeilen.
Als de boten overlap hebben, moet de boot met voorrang ook van koers kunnen veranderen zonder de vrij-blijvende boot direct te raken.
op basis van regel 11 (tot een aan de windse koers).

10 1 18.3 2
10 1 11, 18.3 2

Extra uitleg regel 18

Sluiten


Bij regel 18 wordt de voorrang bepaald op het moment dat de eerste boot de zone binnenvaart. Als de boten op dat moment overlap hebben, moet de buitenste boot ruimte geven (18.2 a). Als de boten dan geen overlap hebben, moet de achterste boot ruimte geven (18.2 b).

In de eerste animatie is de situatie te zien MET overlap (18.2 a). Hier moet de buitenste boot (nummer 2) dus ruimte geven aan de binnenste (boot 1).

18.2 a 2 1 Klik om animatie te starten Eerste boot vaart de zone binnen Er is sprake van overlap Boot 2 is buitenste boot en moet ruimte geven

In de volgende animatie is de situatie te zien ZONDER overlap bij het binnenvaren van de zone (18.2 b). Hier moet de achterste boot (nummer 1) dus ruimte geven aan de voorste (boot 2).

18.2 b 2 1 Klik om animatie te starten Eerste boot vaart de zone binnen Er is GEEN sprake van overlap Boot 2 is achterste boot en moet ruimte geven

Deze pagina wordt nog verder afgemaakt